Disclaimer

 

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van 'Enjoy your vitality', zoals deze beschikbaar is gesteld door Nicole Stevens en medewerkers. In deze disclaimer geven zij aan onder welk voorbehoud zij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nicole Stevens is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nicole Stevens.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke feitenanalyse gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Onze richtlijnen zijn nooit bedoeld als sluitend medisch advies. Wij geven tips voor het aanmoedigen van een gezonde levenswijze. Dit vervangt nooit advies van uw huisarts of andere medische specialisten. Wij vragen met aandrang om bij problemen met uw gezondheid steeds uw huisarts te consulteren.

Nicole Stevens en haar helpers streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Zij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nicole Stevens en medewerkers aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van enjoyyourvitality.com op deze pagina.

Privacy

Wij passen graag de GDPR regels toe.

Deze website houdt géén persoonsgebonden medische gegevens bij en u bent steeds in de mogelijkheid de inhoud van uw registratie via het contactformulier op te vragen en te wijzigen. De gegevens die nodig zijn als u een boek bestelt of een publicatie, of bij het inschrijven van een seminar of een cursus, of het stellen van een vraag, worden niet langer dan drie jaar bijgehouden. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Ze worden enkel gebruikt voor de communicatie met uzelf. Op uw aanvraag worden ze meteen definitief in de prullenmand gegooid. Na drie jaar worden ze sowieso weggedaan. 

Uw email adres en andere gegevens worden NIET doorgegeven aan derden.


 

© 2021 - Digital3D - Disclaimer